De-company
  • Srpski
  • English

CASATI CRYL

Категорије: ,
Alat:
inox špahtla ili inox hobla
Razređivanje:
spremno za upotrebu
Pokrivna moć:
1,1 – 1,3 m2/ l (14 l = 15 m2)
Vreme sušenja:
2 – 4 h na dodir

CASATI CRYL – Fasadni materijal izrađen na bazi akrilno-siloksanskih smola, sitno mlevenog mermera granulacije 1.2-1.5 mm i mikro-fiber vlakana. Ovakav sastav omogućava ovom proizvodu lidersku poziciju na tržištu zrnastih fasadnih materijala. Poseduje odličnu paropropusnu moć i elastičnost čime omogućava da se pukotine i do 1 mm ne primećuju na površini materijala. Pokazuje dugotrajnu otpornost na alge i plesni. Izuzetno je jednostavan za aplikaciju, neotrovan, bezmirisan i svakoj fasadi daje odličan finalni efekat.